Skip to content

Month: January 2018

Între superstiţii şi bunele maniere

Există, şi au existat dintodeauna, nişte legi nescrise, care reglementează comportamentul oamenilor, în toate împrejurările vieţii; astăzi le numim bunele maniere.Dar nu mulţi ştiu că unele dintre acestea îşi au obârşia în superstiţii născute de-a lungul timpului, din întâmplări coincidente cu urmările lor. De fapt, bunele maniere care spun că „e bine să…”, derivă din superstiţiile care spun că „nu e bine să…”, pentru că dintotdeauna o afirmaţie este mai bine primită decât o negaţie. Astfel, se spune că obiceiul bărbatului de a însoţi femeia pe partea dinspre stradă a trotuarului, se trage de pe vremea când trăsurile puneau în…